е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-62 / 25.7.2017 г.

СМР на обект "Канализация - с. Краище, община Белица"

Обществена поръчка 62-00-30 / 31.3.2017 г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т. 7 от ЗОП

Обществена поръчка ОП-1 / 2.12.2014 г.

Тестова обществена поръчка