е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-95 / 1.12.2017 г.

Публично състезание: "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на административната сграда на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Решение за окриване на процедура № / 1.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.1.2018 г.

Обявление за поръчка № / 1.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 1.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documenti.rar 18.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № / 22.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq.pdf 18.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 8.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshenie.pdf 18.1.2018 г.