е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-95 / 1.12.2017 г.

Публично състезание: "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на административната сграда на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.3.2018 г.
Файлове актуални към: 19.3.2018 г.

Документация за участие № / 1.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documenti.rar 19.3.2018 г.

Обявление за поръчка № / 1.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 19.3.2018 г.

Решение за откриване на процедура № / 1.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 19.3.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № / 22.12.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq.pdf 19.3.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 8.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshenie.pdf 19.3.2018 г.

Протокол №1 № / 15.2.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol1.pdf 19.3.2018 г.

Протокол № 2 № / 15.2.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol2.pdf 19.3.2018 г.

Протокол № 3 № / 15.2.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol3.pdf 19.3.2018 г.

Решение № / 15.2.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 19.3.2018 г.