е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка РД-15-279 / 23.8.2017 г.

Проект: "Закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на Общинско предприятие "Звено за услуги в домашна среда"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2018 г.
Файлове актуални към: 20.6.2018 г.

Заповед № / 23.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zapoved.pdf 20.6.2018 г.

Покана № / 24.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokani.pdf 20.6.2018 г.

Протокол № / 5.9.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 20.6.2018 г.

Оферта № / 5.9.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Oferti.pdf 20.6.2018 г.