е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-49 / 21.6.2017 г.

Публично състезание: "Доставка на строителни материали за нуждите на община Белица".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2018 г.
Файлове актуални към: 20.6.2018 г.

Обявление за поръчка № / 21.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 20.6.2018 г.

Документация за участие № / 21.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 20.6.2018 г.

Решение за откриване на процедура № / 21.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 20.6.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 17.7.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshetie.pdf 20.6.2018 г.

Протокол №1 № / 7.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 20.6.2018 г.

Протокол № 2 № / 7.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 20.6.2018 г.

Решение № / 7.8.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 20.6.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № / 29.9.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 20.6.2018 г.

Договори за изпълнение № / 29.9.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 20.6.2018 г.