е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-27 / 24.3.2017 г.

Публично състезание: "Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор) на изграждане на открита спортна площадка и място за отдих в село Горно Краище, община Белица"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333434343438
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Решение за окриване на процедура № / 24.3.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.1.2018 г.

Обявление за поръчка № / 24.3.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 24.3.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 18.1.2018 г.

Протокол №1 № / 12.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 18.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 31.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 18.1.2018 г.

Протокол № 2 № / 9.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 18.1.2018 г.

Протокол № 3 № / 9.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 18.1.2018 г.

Решение № / 9.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.1.2018 г.

Договори за изпълнение № / 27.7.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.rar 18.1.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № / 27.7.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 18.1.2018 г.