е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-40 / 15.5.2017 г.

Събиране на оферти с обява:„Доставка на един брой нов или употребяван лек автомобил за нуждите на община Белица“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № / 15.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 18.1.2018 г.

Информация за публикуване в профила на купувача № / 15.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 15.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documenti.rar 18.1.2018 г.

Заповед за удължаване на първоначалния срока за получаване на оферти № / 25.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zapoved.pdf 18.1.2018 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № / 25.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq.pdf 18.1.2018 г.

Протокол № / 2.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 18.1.2018 г.

Договори за изпълнение № / 13.6.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.rar 18.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 19.7.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po Dogovor 900717.doc 18.1.2018 г.