е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-103 / 29.12.2017 г.

Открита процедура: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, обществена трапезария, детска градина, и за потребителите на проект "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", и за други обекти на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2018 г.
Файлове актуални към: 20.6.2018 г.

Обявление за поръчка № / 2.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 20.6.2018 г.

Решение за откриване на процедура № / 2.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 20.6.2018 г.

Документация за участие № / 3.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq 2.rar 20.6.2018 г.

Протокол №1 № / 20.2.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 20.6.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 1.3.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 20.6.2018 г.

Решение № / 8.3.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 20.6.2018 г.

Протокол № 2 № / 8.3.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 20.6.2018 г.

Протокол № 3 № / 8.3.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 20.6.2018 г.

Доклад № / 8.3.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 20.6.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 4.6.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie 2.pdf 20.6.2018 г.