е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-18 / 1.3.2017 г.

Публично състезание: "Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор) за повишаване на енергийната ефективност на Административна сграда на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Решение за окриване на процедура № / 1.3.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.1.2018 г.

Обявление за поръчка № / 1.3.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 18.1.2018 г.

Приложения към Техническата спецификация № / 1.3.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Prilojeniq kym TS.rar 18.1.2018 г.

Документация за участие № / 1.3.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documenti.rar 18.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 5.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 18.1.2018 г.

Протокол №1 № / 13.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 18.1.2018 г.

Протокол № 2 № / 13.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 18.1.2018 г.

Протокол № 3 № / 13.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 18.1.2018 г.

Решение № / 13.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 18.1.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № / 28.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 18.1.2018 г.

Договори за изпълнение № / 28.4.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor 57.rar 18.1.2018 г.