е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-25 / 20.3.2017 г.

Открита процедура: "ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА БЕЛИЦА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.5.2018 г.
Файлове актуални към: 20.5.2018 г.

Обявление за поръчка № / 23.3.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 20.5.2018 г.

Решение за откриване на процедура № / 23.3.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resheniq.pdf 20.5.2018 г.

Документация за участие № / 24.3.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 20.5.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 20.5.2018 г.

Протокол №1 № / 26.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 11.pdf 20.5.2018 г.

Протокол № 2 № / 26.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 22.pdf 20.5.2018 г.

Доклад № / 26.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doclad 1.pdf 20.5.2018 г.

Решение № / 26.5.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 1.pdf 20.5.2018 г.

Обявление за възложена поръчка № / 17.7.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 20.5.2018 г.

Договори за изпълнение № / 17.7.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.rar 20.5.2018 г.