е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка към ОП-7 / 14.3.2018 г.

Construction works for outdoor facilities of Professional School of clothing and tourism