Област Перник
Възходящ ред
Низходящ ред
d3_summarycn_en/Обявление
№ 1 / 16:02:2017
d2_cotractnotice_en/Покана
№ 2 / 16:02:2017
Documentation for participation
№ 3 / 16:02:2017
Обществена поръчка ОП-2/16.02.2017
Construction works for outdoor facilities of Professional School of clothing and tourism "St. Ivan Rilski" and Professional school of energy and mining "Hristo Botev" in Pernik within project CB007.1.21.040/Строително-монтажни работи за външни съоръжения на Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски" и Професионална гимназия по енергетика и минна "Христо Ботев" в Перник в рамките на проект CB007.1.21.040
Интернет адрес: Отвори
ОП актуална за сайта към: 29.04.2017 г.
d3_summarycn_en/Обявление 1 / 16.02.2017 г.
Коментар: CB007.1.21.040- PP2-Works 1
№: Име: Актуално за сайта към:
1 d3_summarycn_en.doc 4/29/2017 8:44:49 PM
d2_cotractnotice_en/Покана 2 / 16.02.2017 г.
Коментар: CB007.1.21.040- PP2-Works 1
№: Име: Актуално за сайта към:
1 d2_contractnotice_en.doc 4/29/2017 8:44:49 PM
Documentation for participation 3 / 16.02.2017 г.
Коментар: CB007.1.21.040- PP2-Works 1
№: Име: Актуално за сайта към:
1 040_TD WORKS.zip 4/29/2017 8:44:49 PM