е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка ОП-7 / 11.12.2017 г.

Construction works for outdoor facilities of Professional School of clothing and tourism "St. Ivan Rilski" and Professional school of energy and mining "Hristo Botev" in Pernik within project CB007.1.21.040/Строително-монтажни работи за външни съоръжения на Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски" и Професионална гимназия по енергетика и минна "Христо Ботев" в Перник в рамките на проект CB007.1.21.040

АОП (Интернет адрес): https://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/tenderi/construction-works-outdoor-facilities-professional-school-clothing-and-tourism-st-ivan-0
ОП актуална към: 15.11.2018 г.
Файлове актуални към: 15.11.2018 г.

Documentation for participation/Тръжно досие № 3 / 11.12.2017 г.

Публикувано на: 11.12.2017 г.
Коментар: CB007.1.21.040- PP2-Works 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 040_TD WORKS.zip 15.11.2018 г.

d3_summarycn_en/Обявление № 1 / 11.12.2017 г.

Публикувано на: 11.12.2017 г.
Коментар: CB007.1.21.040- PP2-Works 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d3_summarycn_en.doc 15.11.2018 г.

d2_cotractnotice_en/Покана № 2 / 11.12.2017 г.

Публикувано на: 11.12.2017 г.
Коментар: CB007.1.21.040- PP2-Works 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d2_contractnotice_en.doc 15.11.2018 г.