е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Област Перник

Обществена поръчка ОП-7 / 11.12.2017 г.

Construction works for outdoor facilities of Professional School of clothing and tourism "St. Ivan Rilski" and Professional school of energy and mining "Hristo Botev" in Pernik within project CB007.1.21.040/Строително-монтажни работи за външни съоръжения на Професионална гимназия по облекло и туризъм "Свети Иван Рилски" и Професионална гимназия по енергетика и минна "Христо Ботев" в Перник в рамките на проект CB007.1.21.040

АОП (Интернет адрес): https://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/tenderi/construction-works-outdoor-facilities-professional-school-clothing-and-tourism-st-ivan
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

d3_summarycn_en/Обявление № 1 / 11.12.2017 г.

Коментар: CB007.1.21.040- PP2-Works 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d3_summarycn_en.doc 18.1.2018 г.

Documentation for participation/Тръжно досие № 3 / 11.12.2017 г.

Коментар: CB007.1.21.040- PP2-Works 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 040_TD WORKS.zip 18.1.2018 г.

d2_cotractnotice_en/Покана № 2 / 11.12.2017 г.

Коментар: CB007.1.21.040- PP2-Works 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d2_contractnotice_en.doc 18.1.2018 г.