Област Перник
Възходящ ред
Низходящ ред
Техническо задание
№ 3 / 21:07:2016
Документация за участие
№ 2 / 21:07:2016
Обява
№ 1 / 21:07:2016
Информация за удъжаване на първоначалния срок за получаване на оферти
№ 4 / 04:08:2016
Доклад
№ 5 / 16:08:2016
Договор
№ 6 / 25:08:2016
Обществена поръчка ОП-2/21.07.2016
Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местностите "Бугьовец" с площ от 614,877 дка и "Караджинец" с площ от 160,761 дка в землището на с. Студена, община Перник
Интернет адрес: Отвори
ОП актуална за сайта към: 29.04.2017 г.
Техническо задание 3 / 21.07.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 tehnichesko zadanie.pdf 4/29/2017 8:44:50 PM
Документация за участие 2 / 21.07.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 dokumentacia.zip 4/29/2017 8:44:50 PM
Обява 1 / 21.07.2016 г.
Коментар: АОП №9054536
№: Име: Актуално за сайта към:
1 obyava.pdf 4/29/2017 8:44:50 PM
Информация за удъжаване на първоначалния срок за получаване на оферти 4 / 04.08.2016 г.
Коментар: АОП №9055007
№: Име: Актуално за сайта към:
1 informacia.pdf 4/29/2017 8:44:50 PM
Доклад 5 / 16.08.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 doklad.pdf 4/29/2017 8:44:50 PM
Договор 6 / 25.08.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 Dogovor.pdf 4/29/2017 8:44:50 PM