Област Перник
Възходящ ред
Низходящ ред
Cancellation
№ 1 / 01:03:2017
Обществена поръчка към ОП-2/Прекратена/01.03.2017
Cancelation of work tender procedure District Administration Pernik announces cancellation of works tender procedure for Construction works for outdoor facilities of Professional School of clothing and tourism "St. Ivan Rilski" and Professional school of energy and mining "Hristo Botev" in Pernik within project CB007.1.21.040
Интернет адрес: Отвори
ОП актуална за сайта към: 29.04.2017 г.
Cancellation 1 / 01.03.2017 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 040_a5a_cancnotice_en.pdf 4/29/2017 8:44:49 PM