Област Перник
Възходящ ред
Низходящ ред
Документация за участие
№ 3 / 15:07:2016
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
№ 2 / 15:07:2016
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
№ 1 / 15:07:2016
Разяснения по документацията за участие
№ 4 / 25:07:2016
Разяснения по документацията за участие
№ 5 / 08:08:2016
Протокол
№ 6 / 24:08:2016
Съобщения до участници/кандидати
№ 7 / 19:09:2016
Протокол
№ 8 / 29:09:2016
Протокол
№ 9 / 29:09:2016
Доклад
№ 10 / 29:09:2016
Решение
№ 11 / 29:09:2016
Договор
№ 12 / 20:10:2016
Обществена поръчка Към ОП-1/15.07.2016
Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор, по всички части, за реконструкция и укрепване на административна сграда с адрес гр. Перник, пл. "Кракра Пернишки" №1 и привеждане на сградата в съответствие с изискванията на актуалните нормативни документи
Интернет адрес: Отвори
ОП актуална за сайта към: 29.04.2017 г.
Документация за участие 3 / 15.07.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 dokumentacia.zip 4/29/2017 8:44:51 PM
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 2 / 15.07.2016 г.
Коментар: АОП №740680
№: Име: Актуално за сайта към:
1 obiavlenie.pdf 4/29/2017 8:44:51 PM
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 1 / 15.07.2016 г.
Коментар: АОП №740677
№: Име: Актуално за сайта към:
1 reshenie.pdf 4/29/2017 8:44:51 PM
Разяснения по документацията за участие 4 / 25.07.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 otgovor.pdf 4/29/2017 8:44:51 PM
Разяснения по документацията за участие 5 / 08.08.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 razyasnenia.pdf 4/29/2017 8:44:51 PM
Протокол 6 / 24.08.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 Protokol.pdf 4/29/2017 8:44:51 PM
Съобщения до участници/кандидати 7 / 19.09.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 saobshtenie.pdf 4/29/2017 8:44:51 PM
Протокол 8 / 29.09.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 protokol №2.pdf 4/29/2017 8:44:51 PM
Протокол 9 / 29.09.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 protokol №3.pdf 4/29/2017 8:44:51 PM
Доклад 10 / 29.09.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 doklad.pdf 4/29/2017 8:44:51 PM
Решение 11 / 29.09.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 reshenie.pdf 4/29/2017 8:44:51 PM
Договор 12 / 20.10.2016 г.
№: Име: Актуално за сайта към:
1 Dogovor OP.pdf 4/29/2017 8:44:51 PM