е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - НП Пирин

Обществена поръчка ОП-2

Извършване на дейности, необходими за издаване на заповеди за актуализация на заповедите за обявяване на Национален парк "Пирин", резерват "Баюви дупки - Джинджирица" и резерват "Юлен"; издаване на актове за собственост на трите защитени територии; вписване на актовете за собственост в Кадастрална карта (КК) и Картата на възстановената собственост (КВС)

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.6.2023 г.
Файлове актуални към: 7.6.2023 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 7.6.2023 г.

Обявление за поръчка № 2 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 7.6.2023 г.

Документация за участие № 3 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа документация геодезия.doc 7.6.2023 г.

ЕЕДОП № 4 / 15.7.2019 г.

Публикувано на: 15.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EEDOP.zip 7.6.2023 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 3.9.2019 г.

Публикувано на: 03.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на цени.pdf 7.6.2023 г.

Протокол № 6 / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 7.6.2023 г.

Протокол № 7 / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 7.6.2023 г.

Протокол № 8 / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол3.pdf 7.6.2023 г.

Други документи № 9 / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад комисия.pdf 7.6.2023 г.

Други документи № 10 / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 7.6.2023 г.

Договори за изпълнение № 11 / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за обществена поръчка за услуга.pdf 7.6.2023 г.

Обявление за възложена поръчка № 12 / 15.10.2019 г.

Публикувано на: 15.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 7.6.2023 г.